Chính sách bảo mật thông tin

Chào mừng bạn dền với trang thông tin điện tử (website): https://www.fordanlac.net/ (website chính thức của đại lý ô tô FORD AN LẠC) tại địa chỉ 530, Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân, TP.HCM.FORD AN LẠC cam kết chịu trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân của các khách hàng hiện tại và tiềm năng (sau đây gọi là “Khách hàng”) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính sách Bảo mật Thông tin (“Chính sách Bảo mật”) này được Ford an lạc ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm tất cả các hoạt động, hành động thực hiện đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được thông qua các phương pháp thu thập thông tin, các mục đích sử dụng dữ liệu và quyền của khách hàng đối với dữ liệu đó.
Bạn hãy tin tưởng rằng chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của bạn. Lưu lượng và thể loại thông tin tiếp nhận phụ thuộc vào việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi như thế nào. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để tăng cường hơn nữa quan hệ của chúng tôi với bạn Mời bạn hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể mà Ford an lạc áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cho bạn. Phần này nêu rõ các chính sách của Ford Bình Tân trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn, thông qua việc bạn vào thăm trang thông tin điện tử của Ford an lạc.

SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÔNG THƯỜNG

Ford An Lạc không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng.
Khi ghé thăm trang thông tin điện tử Ford an lạc để tiếp cận với các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, cùng với thông tin, báo chí cập nhật, bạn không cần phải cho chúng tôi biết bạn là ai và tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Dữ liệu duy nhất mà chúng tôi thu thập qua việc bạn ghé thăm website là các thông tin như nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, trang thông tin điện tử đã đưa bạn đến với chúng tôi, bạn quan tâm đến trang, mục nào trong trang thông tin điện tử của chúng tôi và thời gian của những lần bạn truy cập, v.v…
Chúng tôi sử dụng thông tin này để đưa ra các số liệu thống kê để có thể đánh giá chất lượng trang thông tin điện tử của chúng tôi, nhằm phục vụ người sử dụng được tốt hơn. Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với bên thứ ba để phân tích, lưu trữ hoặc tổng hợp.

Thu thập thông tin nhận biết cá nhân

Trong một số trường hợp, Website của chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, và các dạng yêu cầu, sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Thông tin này có thể được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để sử dụng thay mặt Ford an lạc theo đúng cam kết bảo mật mà chúng tôi đã đưa ra. Các thông tin này không bao giờ được cung cấp hoặc bán cho bất kì một công ty nào khác để sử dụng cho mục đích riêng của họ.
Trong thời gian bạn ghé thăm website của chúng tôi, bạn có thể kết nối đến các trang thông tin điện tử khác như các trang thông tin điện tử được thiết kế riêng cho chủ xe Ford hoặc trang thông tin điện tử của công ty Ford toàn cầu (Ford Motor Company). Các trang thông tin điện tử này lại có thể giúp bạn kết nối đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Ford, ví dụ như các trang thuộc quyền quản lí của nhà phân phối sản phẩm cho Ford hoặc các trang nghiên cứu sản phẩm của bên thứ ba. Bạn nên chú ý kiểm tra Chính sách bảo mật của tất cả các trang thông tin điện tử đó trước khi cung cấp bất kì thông tin nhận biết cá nhân nào của bạn.

Thư điện tử có ghi thông tin cá nhân

Người sử dụng trang thông tin điện tử có thể quyết định việc gửi thông tin nhận biết cá nhân cho chúng tôi bằng thư điện tử. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này vào mục đích được xác định trong nội dung bức thư điện tử để tăng cường sự hiểu biết của Ford an lạc về bạn và để cải tiến dịch vụ của chúng tôi tốt hơn

Nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân

Khách hàng có các nghĩa vụ của một chủ thể dữ liệu được ghi nhận theo pháp luật Việt Nam bao gồm các nghĩa vụ sau trong mối quan hệ với Ford an lạc
– Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
– Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
– Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Trang thông tin điện tử này do Ford an lạc cung cấp và được dùng vào các mục đích thông tin, cung cấp dịch vụ đặt cọc trực tuyến, hỗ trợ Khách hàng mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ của Ford an lạc. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong Trang thông tin điện tử này nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách Bảo mật này của chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn vui lòng dừng sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ Trang thông tin điện tử này.
Nếu Khách hàng chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách Bảo mật này, Ford an lạc sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng Trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v…. Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc cố ý định làm gián đoạn việc điều hành Trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.
Ford an lạc trao quyền cho phép Khách hàng xem và tải về các tài liệu tại Trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn phải cam kết không sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao các tài liệu mà bạn truy cập được và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:
Với mọi tài liệu tải về, Khách hàng phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.
Khách hàng không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.

Lưu ý về nhãn hiệu hàng hoá

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá hiển thị trên Trang thông tin điện tử này là những nhãn hiệu của Ford Việt nam hoặc được Ford Việt Nam đồng ý sử dụng tại Việt Nam. Những thương hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên các dòng xe như “Ranger”, “Everest”, “Transit”…; các logo và biểu tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép bất cứ nhãn hiệu hàng hoá nào đã nêu tại Trang thông tin điện tử này.

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Ford Việt Nam có quyền thay đổi bất kỳ quy định nội dung nào về Chính sách Bảo mật mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Thông tin cập nhật về Chính sách Bảo mật có thể được kiểm tra thường xuyên tại https://www.fordanlac.net/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/.